Achter de schermen zijn we druk bezig met een eindvoorstelling. Noteer onderstaande data meteen in je agenda, we hebben er enorm veel zin in!

Eindvoorstelling:

Datum voorstelling: Zondag 10 juli van 15:00-17:00 uur.
Aankomst: de dansers worden om 11:00 uur verwacht in Theaterzaal de Hofnar.
Adres: De Hofnar 10, 5554 DA Valkenswaard.

Repetitie in de gymzaal:

Op donderdag 9 juni hebben we een repetitie in de gymzaal op school van 17:00-20:00 uur. We draaien dan de voorstelling in één keer met alle leden, zoals het er straks uit moet komen te zien. We kunnen dan nog ingrijpen en dingen veranderen/verbeteren. Dit is een belangrijk moment en daarom willen graag dat alle leden hierbij aanwezig zijn. Alle gewone lessen komen dan te vervallen deze dag omdat we die tijd nodig hebben voor de voorbereidingen.

Rondleiding De Hofnar

Voorafgaand aan de voorstelling willen we de leerlingen een rondleiding geven door het theater zodat ze weten waar ze moeten zijn. Ook kunnen de leden wennen hoe het is om op het podium te dansen. Daarvoor vragen we ouders de leerlingen te brengen naar de Hofnar op donderdag 23 juni tussen 17:00-20:00 uur. Trek je danskleding aan!
Let op: voor de Kleuters, Kids Ballet E, Kids Dance E is het van 16:00 – 16:30 uur.

Ik weet dat we veel van jullie vragen maar we hopen dan ook dat het eindresultaat een schitterende voorstelling zal zijn!

Kaartverkoop:

Binnenkort start de kaartverkoop voor de voorstelling via de website van de Hofnar, hierover sturen we binnenkort een aparte mail. De kosten van de tickets zijn €15,- p.p. Om de voorstelling compleet te maken dragen de leerlingen natuurlijk nieuwe kostuums. Hiervoor mag je een kleine contante bijdrage geven als je wilt.

Heb je vragen, stel ze dan graag per mail. We houden jullie op de hoogte van de voortgang en de start van de kaartverkoop.

Groetjes,

Team Dance Giving

________________________________________________________

ENGLISH

Behind the scenes we’re very busy with an end of the year performance. We’ll be hosting an official end of the year performance with all members of Dance Giving. Write down the following dates in your calendars, we’re looking forward to it!

End of the year performance:

Date: Sunday 10th of July from 15:00-17:00 h.
Arrival: our dancers are expected at 11:00 h in Theater De Hofnar.
Address: De Hofnar 10, 5554 DA Valkenswaard.

Rehearsals in the studio:

On Tuesday the 9th of June we’ll have a rehearsal in the gym at school from 17:00-20:00. We’ll go through the whole performance once with all dancers, just as we would in the theater. This is a moment to interfere, improve or change elements in the performance. It’s very important all dancers are present. All regular classes this day will be cancelled since we’ll need the whole day to prepare and rehearse.

Tour at De Hofnar

Prior to the performance we would like to give all dancers a tour through the theater so they’ll know where to be and what to expect. Also the dancers can get a small feeling of how it’s like to dance on stage. We’d like to ask the parents to bring the students to De Hofnar on Thursday 23th of June from 17:00-20:00. Please wear your dance clothes!
Attentionfor Toddler Dance, Kids Ballet E, Kids Dance E you’re expected to be there from 16:00-16:30.

I know we’re asking for a lot of effort, but we’re hoping the end result will be a great performance! 

Ticket sales:

Soon we’ll start the ticket sales for our performance on the website of De Hofnar, more information about this we’ll send in another email very soon. The prices of these tickets will be 15 EUR each. To make the performance even greater all dancers will wear new costumes. You can give a small donation in cash for this if you want.

If you have any questions, please ask them by email. We’ll keep you updated on the progress and start of the ticket sales.

Kind regards,

Team Dance Giving