Huisregels Dance Giving

 • Alleen leden mogen de school betreden. Ouders, familie of vrienden mogen niet meer mee naar binnen, Bij de voordeur/ingang worden de leerlingen afgezet.
  Uitzondering: ouders van kinderen van 3-5 jaar mogen wel mee naar binnen.
 • Tijdens de lessen moet de voordeur van de basisschool gesloten blijven.
 • Wij vragen de leerlingen om alvast omgekleed naar de dansles te komen.
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van spullen die eigendom zijn van de school. Denk aan: stiften, papier en leesboeken etc.
 • Het is niet toegestaan om met je buitenschoenen te dansen. Schoenen met zwarte zolen is niet toegestaan in de danszaal. Zorg dat je sokken of dansschoenen bij je hebt.
 • Kauwgom is niet toegestaan tijdens de lessen.
 • Behandel elkaar met respect, dit geldt voor zowel binnen als buiten de dansstudio.
 • Indien een dansdocent pestgedrag opmerkt dat kan zij besluiten per direct de pester te verwijderen.
 • Mobiele telefoons veilig opbergen en op stil zetten.
 • Dance Giving is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Sieraden e.d het liefst thuis laten, of veilig opbergen.
 • Alleen een flesje water mag mee de studio in.
 • Draag makkelijke sportkleding van Dance Giving, zie onze website voor de kledingvoorschriften.
 • In de dansles draag je altijd je haren vast en uit het gezicht.
 • Toon respect aan de docent en je medeleerlingen en overige mensen op de dansschool.
 • Alle leerlingen zijn verplicht zich te houden aan bovenstaande regels.